КОВЕНТ-КЛИМА ООД

гр. Бургас, ул. Одрин 3

КОД по КИД 28.25

Производство на:

-общопромишлени вентилатори: осoви и центробежни;
-вентилатори за работа в потенциално експлозивна атмосфера (АТЕХ изпълнение): осoви и центробежни;
-проектиране на вентилатори по зададени от клиента параметри;
-аеродинамични изпитания, баланс, лазерно и плазмено рязане, огъване;
-ремонт на вентилатори и работни колела;
-изработка на изделия по модел или чертеж на клиент.

    Достъп до международни пазари от европейския съюз

  • Естония
  • Франция
  • Белгия
  • Германия и други

    Достъп до международни пазари извън европейския съюз

  • Турция
  • Македония

Карта