ПБ ШИПИНГ ООД

гр. Бургас, ул. Индустриална 3

КОД по КИД 61.10

Корабособственик на Моторен Кораб Дружба; Международен морски транспорт по релация Бургас – Батуми/РГрузия/ - Бургас; Опериране на фериботна връзка между РБългария и РГрузия

    Достъп до международни пазари извън европейския съюз

  • Република Грузия

Карта