АЛСИ ЕООД

гр. Бургас, ул. Пробуда 79-81

КОД по КИД 46.77

Основен предмет на дейност: Изкупуване на вторични суровини от черни и цветни метали и реализация на вътрешния и международни пазари, нарязване на кораби от граждански и военен флот и демонтаж на промишлени инсталации и сгради.

Карта