ПБ Мениджмънт ЕООД

гр. Бургас, ул.Индустриална 3

КОД по КИД 61.10

Менажиране на Моторен Кораб Дружба; Опериране на фериботна връзка между РБългария и РГрузия

    Достъп до международни пазари извън европейския съюз

  • Република Грузия

Карта