ЕВРОБИЛД ООД

гр. Бургас, к-с Братя Миладинови, ул. Стара планина 1, ет. 7

КОД по КИД 41.20

Основна дейност:

  • Промишлено строителство;
  • Инфраструктурни обекти, свързани с изграждане и поддържане на канализационни и водопроводни мрежи, пътни настилки и други;
  • Благоустрояване;
  • Изграждане на хотелски комплекси и прилежащата им инфраструктура;
  • Изграждане на търговски, административни и жилищни сгради и прилежащата им инфраструктура и други.

Карта