АНДЕЛА АД

гр. Бургас, кв. Победа, ул. Чаталджа 3

КОД по КИД 08.12

Добив и транспорт на инертни материали.

    Фирмата оперира само на българския пазар

Карта