САТУРН 2 ООД

гр. Бургас, Южна промишлена зона, ул. Старт 3

КОД по КИД 43.21

Направа и ремонт на силнотокови и слаботокови ел. инсталации, строителство, рехабилитация и ремонт на сгради и други

Карта