Верж Билд ЕООД

гр. Бургас, ул. Александър Стамболийски 17 Б

КОД по КИД 41.20

Изграждане, реконструкция и ремонт на строежи от високото строителство – жилищни, производствени сгради и прилежащата инфраструктура.

Карта