СЪНИ МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

гр. Бургас, ул. Пробуда 58

КОД по КИД 47.11

Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия.

Карта