ЕГЛО БЪЛГАРИЯ ЕООД

гр. Бургас, ул. Сердика 2Б

КОД по КИД 46.47

Изработване, търговия на едро и монтаж на лампи, други осветителни и декоративни тела и декоративни интериорни продукти и техни компоненти. Магазин на главен път Бургас София, 5-ти км.

Карта