АКВА СИСТЕМС АД

гр. Бургас, ул. Фердинандова 5

КОД по КИД 42.99

Гражданско, промишлено и инфраструктурно строителство, рекултивация, изграждане и поддрък-са на депа за ТБО, ликвидация на екологични щети.

Карта