КИМТЕХ-БЪЛГАРИЯ ООД

гр. Бургас, ул. Княз Борис І 2, Проектиране и изграждане: гр. Бургас, ул. Хан Крум 37

КОД по КИД 47.78

Доставка и монтаж на електрооборудване високо, средно и ниско напрежение, проектиране и изграждане на външни електрозахранвания средно напрежение и ниско, вътрешни електро инсталации – силови, осветителни, слаботокови и заземителни, улични и площадковки осветления и други.

Карта