АСОЦИАЦИЯ ДЕМЕТРА Сдружение

гр. Бургас, ул. Шейново 102А

КОД по КИД 94.99

Подпомага формулирането и изпълнението на публични политики в социалната сфера, здравеопазване, образовани, култура, екология и спорт на базата на установени приоритети и нужди; развитие и усъвършенстване на социалните стратегии и практики; работи за приобщаване към обществото на младежи, възрастни и семейства в неравностойно положение и други.

Карта