Регистрация на фирма

Въведете данните за вашата фирма във тази форма. Не отваряйте страницата в нов прозорец докато въвеждате данните за фирмата. Всяка фирма трябва да бъде одобрена от администратор преди да бъде публикувана в картата.

Google Maps

Община Бургас е Администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни и прилага изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Предоставените от Вас лични данни се събират и обработват за нуждите на административната услуга и могат да бъдат коригирани по Ваше искане. Достъпът до информация за личните Ви данни е гарантиран в хода на цялата процедура. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условия на регламента. Непредставянето на личните данни, които се изискват от регламента, може да доведе до прекратяване на производството.